Velkommen til A/B under elmene.Vi er en andelsboligforening på amagerbro, beliggende under elmene 6 og Kongedybet 9-11 .

Bestyrelsen kan kontaktes via email; bestyrelse@underelmene.dk