Bestyrelsen

Om bestyrelse

Bestyrelsen tegnes af en formand, næstformand, kasserer, 1 suppleant, 2 suppleant en sektræter og en gårdlaugsrepræsentant. Bestyrelsen står for den daglige drift af foreningen, samt kontakten til beboere. Der holdes bestyrelsesmøder ca. hver 2 måned, og en årlig generalforsamling omkring oktober. 
Desuden har foreningen en vicevært ansat.

Bestyrelsen kan til en hver til kontaktes på bestyrelse@underelmene.dk