Generalforsamling 2013

indsendt 6. okt. 2013 11.23 af Sej Thorsen
Så er der uploadet referat fra årets generalforsamling.

Det har desværre vist sig at vi ikke var fuldtallige til at beslutte den vedtægtsændring der blev foreslået (if. vedtægterne skal der være 2/3 fremmødte og 2/3 af de fremmødte der stemmer for), da en af fuldmagterne ikke tog stilling til dette spørgsmål.

Referate kan findes under dokumenter.
Comments