Generalforsamling i gårdlauget

indsendt 13. maj 2012 08.00 af Sej Thorsen
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2012
Mandag d. 14 maj 2012 kl. 17.00 hos Christianshavn Ejendomsadministration, Sofiegade 6-8, 1418 København K 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet

4. Godkendelse af budget 2012

5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Valg af administator

9. Eventuelt

Comments